Automatizace a automatizační technika 1

Autor: Kolektiv autorů

 • Kód produktu: 4140
 • Nakladatelství: CPress
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., 16,7x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-251-3628-7
 • Datum vydání: leden 2012
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  Na dotaz

Na základě průzkumu zkušeností učitelů se staršími učebnicemi automatizace připravilo kolegium zkušených pedagogů a odborníků z praxe modernizovanou koncepcí dvoudílné publikace. Ta inovuje a rozšiřuje náplň předmětu o oblasti, které jsou s automatizací neoddělitelně spojeny, a ekonomické a další aspekty jejího optimálního zavádění a využívání.Těžiště učebnice tvoří problematika automatické regulace a automatizačních prostředků s důrazem na využívání současných, elektronických prvků číslicové mikroelektroniky. Teoretický výklad je doplněn stovkami názorných nákresů, řadou přehledných tabulek a grafů i ukázek zařízení z praxe. Naleznete v ní dostatek podnětů k demonstraci průběhu stěžejních regulačních a řídicích procesů simulací např. v prostředí Matlab ve školních laboratořích.Učebnice se věnuje mimo jiné těmto tématům:

- Efektivní využití automatizace ve všech oborech lidské činnosti

- Logické funkce a jejich kombinace, Karnaughova mapa

- Schémata z hradel, zapojování logických integrovaných obvodů

- Senzory mechanických veličin, teploty a strojového vidění

- Pneumatické, hydraulické a elektrické akční členy

- Programování a projektování systémů s PLC

- Kniha je určena především pro žáky středních odborných škol a studenty terciárního - vzdělávání, využití však najde i v průmyslové praxi.Na tento díl úzce navazuje kniha Automatizace a automatizační technika 2, která vychází na konci roku 2012. Dohromady tvoří ucelené dílo pokrývající středoškolskou látku oboru automatizace a nahrazují úspěšnou čtyřdílnou řadu stejnojmenných učebnic z roku 2000.O autorském kolektivu:

Publikace je výsledkem společného úsilí zkušených odborníků Českomoravské společnosti pro automatizaci:

• doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. (strojní fakulta ČVUT Praha)

• doc. Ing. Josef Janeček, CSc. (fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU Liberec)

• Bc. Jindřich Král (SOŠ a SOU Lanškroun)

• Ing. Gunnar Künzel (technická fakulta ČZU Praha)

• doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (strojní fakulta VUT Brno)

• Ing. Jaroslav Semerád (VOŠ a SPŠE Liberec)

• doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. (strojní fakulta ČVUT Praha)

• Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. (Teco, a. s. Kolín)

• Ing. Rudolf Voráček (VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou)

pod vedením doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. Lektorství se ujal prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. (strojní fakulta ČVUT Praha).

Chcete se na něco zeptat?