Brigádníci a dovolená bez chyb a omylů • kompletní shrnutí dané problematiky

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pro všechny zájemce, kteří chtějí získat ucelený přehled v této problematice

Brigádníci a krátkodobé zaměstnávání

 • nutné podmínky dohod o pracovní činnosti a provedení práce z pracovněprávního hlediska • náležitosti smluv, co lze sjednat, základní nároky, ukončování dohod, pravidla pro odměňování
 • potvrzení o zaměstnání u dohod, souvislosti se srážkami z mezd
 • dohody o provedení práce • pravidla pro odvod zdravotního a sociálního pojištění • zdaňování • přihlašování a odhlašování z pojištění • souběhy dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování • praktické příklady • aktuality pro rok 2019
 • zaměstnání malého rozsahu
 • rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu
 • pro které zaměstnance jsou DPČ vhodné
 • jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny stanovené pracovní doby
 • DPČ, DPP a evidence na ÚP
 • DPČ, z hlediska zdravotního pojištění
 • praktické příklady z praxe
 • DPČ a DPP a vznik nároku dávky nemocenského pojištění • náhrada mzdy v době prvních 14 dnů nemoci • OL
 • DPČ a DPP a fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci
 • DPČ, DPP a studenti z pohledu, zdaňování a uplatnění slev (problematika posledních prázdnin)
 • soustavná příprava na budoucí povolání
 • DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát, nutná potvrzení a doklady
 • DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním
 • DPČ, DPP - ukončování, přihlašování a odhlašování z pojištění
 • chystané změny v souvislosti s navrhovanými změnami v Zákoníku práce v této oblasti
 • Dovolená

 • dovolená za kalendářní rok • pravidla a praktické příklady
 • dovolená za odpracované dny – pravidla a příklady
 • poměrné části dovolené za kalendářní rok • převody dovolené mezi zaměstnavateli
 • stanovení délky dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • praktické příklady
 • jak stanovit dovolenou při přechodu z rovnoměrně rozvržené pracovní doby na nerovnoměrnou a naopak • praktické příklady
 • dovolená a kratší úvazky • praktické příklady
 • problematika zápočtu 60 odpracovaných dnů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • problematika krácení dovolené po 100 dnech u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • správné určování a čerpání dovolené v souladu s předpisy • povinnosti zaměstnavatele při určování dovolené, způsoby nařizování dovolené, plány dovolených, přeplatky dovolené a srážky ze mzdy
 • krácení dovolené (za neomluvenou absenci, vazbu a výkon trestu, omluvenou absenci) a zaručená dovolená
 • poskytování dovolené po skončení mateřské dovolené • dvojí výklady a pochybnosti v praxi
 • praktické příklady v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou • pravidla krácení a převodů
 • převádění dovolené do dalších let v souvislosti s povinnostmi zaměstnavatele
 • změny ve srážkách ze mzdy od 1. 6. 2019
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení s dopadem na výpočet daňového základu od 1. 7. 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. září 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22263
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat