Česko - anglický právnický sl. (3., vyd.)

Autor: Marta Chromá

  • Kód produktu: 46311
  • Nakladatelství: LEDA
  • Počet stran: 481
  • Vazba: váz., 215x150x35 mm
  • ISBN: 978-80-7335-249-3
  • Datum vydání: červenec 2011
  • Vaše cena s DPH: 441 Kč
ks
    V prodeji
Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele. Publikace obsahuje 9.200 českých heslových záhlaví (právních termínů, obecně-vědních a obecně-právních výrazů), 29.000 českých výrazů, terminologických spojení a větných celků, 46.000 anglických ekvivalentů, velké množství českých i anglických vysvětlivek.

Chcete se na něco zeptat?