Čeština zajímavě a komunikativně I

Autor: Klímová Květoslava, Kolářová Ivana

 • Kód produktu: 89321
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-247-4112-3
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 314 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, skladbě a slohu v 6. a 7. ročníku. Dále je zařazen metodický výklad probíraného učiva a metodický komentář ke cvičením, všestranné jazykové rozbory a náměty na diktáty, souhrnné testy k opakování a klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům. Přínos publikace spočívá především v propojení její metodické a praktické části a v zařazení námětů pro slohové vyučování. Tento způsob zpracování je zatím na našem trhu ojedinělý. Autorky cíleně zařazují do knihy umělecké ukázky z knih českých autorů, jejichž seznam je součástí publikace.Z obsahu
Úvodní slovo

I. PRAKTICKÁ ČÁST

1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov

1.1 Slovní zásoba

1.1.1 Slova zastarávající a zastaralá

1.1.2 Slova domácí a přejatá

1.2 Tvoření nových slov

1.2.1 Odvozování podstatných jmen

1.2.2 Odvozování přídavných jmen

1.2.3 Odvozování sloves

2. Tvarosloví

2.1 Slovní druhy ohebné

2.1.1 Podstatná jména

2.1.2 Přídavná jména

2.1.3 Číslovky

2.1.4 Zájmena

2.1.5 Slovesa

2.1.6 Pravopis vlastních jmen

2.2 Slovní druhy neohebné

2.2.1 Příslovce

2.2.2 Předložky

2.2.3 Spojky

2.2.4 Částice

2.2.5 Citoslovce

3. Skladba

3.1 Věty podle postoje mluvčího

3.2 Věta jednoduchá a souvětí

3.3 Základní větné členy

3.3.1 Přísudek

3.3.2 Podmět

3.4 Rozvíjející větné členy

3.4.1 Předmět

3.4.2 Přívlastek

3.4.3 Příslovečné určení

3.4.4 Doplněk

4. Komunikační a slohová výchova

4.1 Vypravování

4.2 Popis

4.3 Práce s informacemi

4.4 Životopis, žádost, přihláška

5. Klíč

1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov

1.1 Slovní zásoba

1.2 Tvoření nových slov

2. Tvarosloví

2.1 Slovní druhy ohebné

2.2 Slovní druhy neohebné

3. Skladba

3.1 Věty podle postoje mluvčího

3.2 Věta jednoduchá a souvětí

3.3 Základní větné členy

3.4 Rozvíjející větné členy

4. Komunikační a slohová výchova

4.1 Vypravování

4.2 Popis

4.3 Práce s informacemi

4.4 Životopis, žádost, přihláška

II. METODICKÁ ČÁST

1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov

1.1 Slovní zásoba

1.2 Tvoření nových slov

2. Tvarosloví

2.1 Slovní druhy ohebné

2.2 Slovní druhy neohebné

3. Skladba

3.1 Věty podle postoje mluvčího

3.2 Věta jednoduchá a souvětí

3.3 Základní větné členy

3.4 Rozvíjející větné členy

4. Slohová a komunikační výchova

4.1 Vypravování

4.2 Popis

4.3 Práce s informacemi

4.4 Životopis, žádost, přihláška

III. PROVĚŘOVACÍ TESTY

1. Nauka o slovní zásobě

2. Tvarosloví

2.1 Slovní druhy ohebné

2.2 Slovní druhy neohebné

3. Skladba

3.1 Věty podle postoje mluvčího. Věta jednoduchá a souvětí

3.2 Větné členy základní

3.3 Větné členy rozvíjející

4. Slohová a komunikační výchova

IV. PRAVOPIS

V. LITERATURA

VI. PŘÍLOHY

Chcete se na něco zeptat?