Cestovní náhrady v podmínkách roku 2020 • podle aktuálního znění právních předpisů

Určeno pro: všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen ty, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká - podnikatelé, společníci, jednatelé apod., ale i ty, kteří s touto problematikou pracují - účetní, vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní, daňové poradce, apod.

 • právní vymezení problematiky cestovních náhrad
 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad
 • kdy se jedná o pracovní cestu
 • sjednání pravidelného pracoviště
 • typy cestovních náhrad
 • podmínky pracovní cesty
 • zahraniční a tuzemské pracovní cesty
 • příklady • výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení • včetně poskytnutí bezplatného jídla
 • náhrady jízdních výdajů u zaměstnanců i podnikatelů • včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM
 • rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance
 • vedlejší výdaje pracovní cesty
 • paušalizace cestovních náhrad
 • stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • pracovní doba při pracovních cestách
 • neplatný právní úkon - zaměstnanec
 • odvolání z dovolené
 • vazba na zákoník práce
 • „Knihy jízd“
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování
 • rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ)
 • stručně problémy se silniční daní při pracovních cestách
 • nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22577
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat