Cestovní náhrady v příkladech 2019/2020 • základní principy a postupy při poskytování CN

Určeno pro: pracovníky v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzické osoby - podnikatele i pracovníky kontrolních orgánů, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, vč. jejich daňového uplatnění.

Na řadě praktických příkladů budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy týkající se poskytování cestovních náhrad a náhrad jiných výdajů při pracovních a podobných cestách, a to od nařízení pracovní cesty, určení podmínek jejího konání, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem. Na konkrétních příkladech budou objasněny i složitější případy, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a co není pracovní cesta • služební cesta
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu
 • zkrácení • prodloužení a přerušení pracovní cesty
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou • MHD a při používání soukromých vozidel • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje • stravné • zahraniční stravné • kapesné • bezplatně poskytnuté jídlo
 • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu)
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší • zvláštnosti při cestách letadly • doba trvání letu • časová pásma apod.
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • používání platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě
 • vypořádání cestovních náhrad • doplatek • přeplatek • zaokrouhlování • archivace
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • možné způsoby snížení administrativy
 • změny týkající se cestovních náhrad pro rok 2020 (budou-li v době konání semináře známy)
 • daňové souvislosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy (vč. daně silniční) • řešení konkrétních problémů
 • účastníci obdrží písemné materiály k semináři

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 13. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22425
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat