Chyby a omyly v personalistice • praktické zkušenosti z praxe

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

 • okamžité zrušeni pracovního poměru • délka neomluvené absence a okamžité zrušení • intenzita porušení povinnosti • důvody a nebezpečí neplatnosti z pohledu současné judikatury
 • výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušení povinností zaměstnance
 • zkušební doba • její délka u různých skupin zaměstnanců a zrušení pracovního poměru ve zkušební době v souvislosti s pracovní neschopnosti zaměstnance
 • způsoby odměňování • srovnatelná mzda • motivace mzdou
 • práce přesčas – kdy a komu ji lze nařídit a kdy ne, jak sjednat tzv. dobrovolnou práci přesčas
 • doručování, kdy je dokument doručen a na co můžeme narazit • plánované změny v 2019
 • noční práce, příplatky za práci v noci – komu náleží • zaměstnanci pracující v noci – definice a co z toho vyplývá
 • pracovní pohotovost • kdo a kdy ji může držet, problémy v souvislosti odpočinky, odměna za pracovní pohotovost, co by měla dohoda o pohotovosti obsahovat
 • Home office • co to vlastně je, kdy je vhodné použít, co vlastně dohodnout, jak je to s překážkami v práci, rozvržením a evidováním pracovní doby
 • připravovaný institut sdíleného pracovního místa a dalších pár perliček z připravované změny ZP
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. března 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22187
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat