Civilní právo a nové technologie

Autor: Miroslav Sedláček, Tomáš Střeleček

 • Kód produktu: 66506
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož,. 15,8 x 23,4 cm
 • ISBN: 978-80-7676-503-0
 • Datum vydání: leden 2023
 • Běžná cena s DPH: 398 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 358 Kč
ks
  V prodeji

Publikace Civilní právo a nové technologie zpracovává téma nových technologií v souvislostech civilního práva z několika úhlů pohledu. Předně se zabývá vztahem nových technologií a občanského práva hmotného, věnuje se i dalším odvětvím soukromého práva a rovněž zkoumá procesní souvislosti daného okruhu problematiky. Publikace upozorňuje na celou řadu zcela aktuálních otázek, jež analyzuje, a které v souvislosti s technologickým pokrokem (přirozeně) vznikají (kyberstalking, kyberšikana, ochrana spotřebitele na internetu, ochrana osobnosti ve virtuální realitě aj.). Současně ukazuje na možnosti, které nové technologie otevírají při úvahách o dalším rozvoji práva (jako jsou decentralizované autonomní organizace, smart contracty, digitální bankovnictví aj.), ale i právních procesů, které mohou tyto technologie využívat (elektronizace justice, formulářové žaloby, elektronizace exekuční činnosti aj.).

Záměrem publikace nebylo komplexně zpracovat veškeré aspekty vztahu nových technologií a civilního práva a vzájemného dopadu práva na nové technologie a naopak. Publikace přináší do odborného diskursu vybrané problematické a inspirativní otázky a snaží se de lege lata i de lege ferenda tyto otázky analyzovat a čtenáři „nasvítit“ cestu prozkoumávání aktuálního tématu nových technologií a civilního práva.

Publikace je tak určena právníkům praktikujícím a teoretizujícím, ale i studentům právnických fakult, kteří mají zájem zamýšlet se nad aktuálními problémy a výzvami práva. V publikaci předložené závěry mají mimo jiné ambice působit jak v rovině normotvorby, tak v právní praxi.

Chcete se na něco zeptat?