Civilní právo procesní - Díl první: řízení nalézací (9. akt. vyd.)

Autor: Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

 • Kód produktu: 66062
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 648
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-298-1
 • Datum vydání: říjen 2018
 • Běžná cena s DPH: 890 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -134 Kč
 • Vaše cena s DPH: 757 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva.

Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k vytvoření nové systematiky výkladu. Proto je první díl věnován právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem druhého dílu.

Chcete se na něco zeptat?