Culpa in contrahendo

Autor: Zbyněk Matula

  • Kód produktu: 52968
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 108
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-719-3
  • Datum vydání: duben 2012
  • Vaše cena s DPH: 136 Kč
ks
    V prodeji
Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.

Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní teorie.

Práce pojednává také o vývoji i současném pojetí tohoto institutu v právních řádech Německa, Rakouska a Francie a dále také v unifikačních projektech soukromého práva; závěrem se soustřeďuje na úpravu předsmluvní odpovědnosti v rámci připravované rekodifikace českého soukromého práva.

Chcete se na něco zeptat?