Cvičné příklady - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (15. aktualizované vydání)

Autor: Martina Křivánková

 • Kód produktu: 45405
 • Nakladatelství: Institut certifikace účetních, a.s.
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-87985-04-5
 • Datum vydání: květen 2016
 • Běžná cena s DPH: 234 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 211 Kč
ks
  V prodeji

Sbírka cvičných příkladů je vhodnou pomůckou k přípravě na zkoušku IFRS specialista a zkoušku IFRS v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Zároveň ji doporučujeme i ostatním zájemcům, kterým formou praktických příkladů pomůže k lepšímu porozumění pravidel IFRS.Z obsahu:

Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky

IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení

IAS 40 - Investice do nemovitostí

IAS 38 - Nehmotná aktiva

IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv

IAS 2 - Zásoby

IAS 17 - Leasingy

IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva

IAS 19 - Zaměstnanecké požitky

IAS 12 - Daně ze zisku

IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

IAS 21 - Dopady změn směnných kurzů a cizích měn

IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky

IAS 23 - Výpůjční náklady

IAS 7 - Výkaz o peněžních tocích

IAS 10 - Události po datu účetní závěrky

IFRS 8 - Provozní segmenty

IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IAS 33 - Zisk na akcii

IAS 41 - Zemědělství

IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie

Finanční nástroje

KonsolidaceZkoušková zadání s řešením

Chcete se na něco zeptat?