Daň z přidané hodnoty 2017 - Úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů

Autor: Ing. Zdeněk Kuneš

 • Kód produktu: 75314
 • Nakladatelství: 1. Vox
 • Počet stran: 396
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-87480-56-4
 • Datum vydání: červen 2017
 • Běžná cena s DPH: 445 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 392 Kč
ks
  V prodeji

Zpracování publikace vychází z právního stavu platného k 1. 7. 2017.


JEDINEČNÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY DPH PRO PRAXI V KOMENTÁŘÍCH A NA PŘÍKLADECH

Tato publikace nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem, odkazy na související ustanovení a praktické příklady.


Publikace je stále jedinou na trhu, která názorným způsobem, a to na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelně provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je zpracována formou, která je blízká i začínajícím plátcům daně.

Nabídne vám řadu užitečných judikátů SDEU, závěrů Koordinačních výborů a Informací GFŘ.


V tomto vydání naleznete novely zákona o DPH, které byly přijaty v roce 2017 i 2016. Všechny tyto změny jsou v paragrafovém znění vyznačeny tučně.


ZMĚNY ZÁKONA O DPH S ÚČINNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2017

Osmé, aktualizované a přepracované vydání komentuje a podrobně vysvětluje změny provedené zákonem č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. července 2017.


V zákonu je mimo jiné

– upraveno nové vymezení obchodního majetku,

– provedena další úprava daňových dokladů u vývozu zboží,

– rozšířen režim přenesení daňové povinnosti,

– zaveden nový institut nespolehlivé osoby,

– rozšířeno ručení příjemce zdanitelného plnění o platbu virtuální měnou.


ZOHLEDŇUJE A KOMENTUJE ROVNĚŽ ZMĚNY, KTERÉ NASTALY JIŽ V ROCE 2016

Především se jedná o změny zákona o DPH provedené zákonem č. 294/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016.  Tímto zákonem byla zrušena právní fikce osvobození od DPH při dodání zboží do svobodného pásma a při obchodování a poskytování služeb ve svobodném pásmu. V souvislosti s touto změnou je pro plátce zavedena nová povinnost přiznat daň při nákupu zboží s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby, která není plátcem. Tato osoba se již nemusí registrovat za plátce.

Důležitá je úprava daňových dokladů u vývozu zboží, kdy za daňový doklad je považován běžný daňový doklad a rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je důkazním prostředkem o tom, že zboží bylo vyvezeno.

Dále je upravena problematika kontrolního hlášení vyloučením vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení (v knize je uvedena aktuální informace GFŘ vydaná k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení).


V publikaci naleznete komentáře ke všem ustanovením zákona o DPH, nejen k přijatým novelám.

Chcete se na něco zeptat?