Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi • roční zúčtování záloh na daň za rok 2021

Určeno pro: vedoucí pracovníky a mzdové účetní

Program semináře:

daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi roku 2021

 • zrušení „superhrubé“ mzdy a praktické otázky s tím související
 • slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a jejich prokazování
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, měsíční výše v závislosti na počtu dětí a limit pro bonus, zpětné změny daňového zvýhodnění při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka
 • soustavná příprava na budoucí povolání a doklady, jimiž se prokazuje
 • stravenkový paušál jako příjem od daně osvobozený – zkušenosti po ročním využití v praxi

roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob

 • co nového při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka - zaměstnance za rok 2021
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnavatele
 • přehled informací potřebných pro zaměstnance o zásadách ročního zúčtování
 • výpočet daňové povinnosti zaměstnance na dani z příjmů fyzických osob, rozdíly ve výpočtu daně na základě podaného daňového přiznání a ročního zúčtování záloh na daň u zaměstnavatele
 • mzda vyplacená za předchozí roky po 31. lednu 2021 – výpočet základu daně a daňové povinnosti zaměstnance
 • žádost o provedení ročního zúčtování záloh
 • daňového zvýhodnění na vyživované děti při výpočtu roční daňové povinnost poplatníka – podstatná změna za rok 2021
 • slevy na dani, které je možné uplatňovat až v rámci výpočtu roční daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob (sleva na vyživovanou manželku, „školkovné“) – přehled podmínek a dokladů potřebných pro jejich prokázání
 • nezdanitelná část základu daně - základní přehled podmínek a dokladů pro prokazování jednotlivých částek

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. prosince 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19431
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat