Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

Autor: Radim Boháč

 • Kód produktu: 65307
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 332
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-045-5
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 525 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 473 Kč
ks
  V prodeji
Z hlediska práva je daňová a rozpočtová problematika předmětem finančního práva, jehož jsou rozpočtové právo a daňové právo nedílnou součástí jako jeho pododvětví. Ovšem i v oblasti práva je největší pozornost věnována aktuálním tématům týkajícím se daní nebo rozpočtu, neboť tato témata mají zcela zásadní vliv na ekonomiku státu, potažmo celou společnost. Cílem publikace je se od takového pohledu na daně a veřejné rozpočty oprostit a zabývat se jimi čistě z právního hlediska bez vlivu aktuálních otázek ekonomických a politických. První část pojednává o příjmech veřejných rozpočtů. Ve druhé části se publikace zaměřuje na ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Třetí část je věnována konstrukčním prvkům daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Specifickým způsobem přistoupil autor k daním. Cílem nebylo zkoumat, zda jednotlivé daně v právním řádu naplňují teoretické znaky daní nebo nikoliv, protože o tom poměrně detailně pojednávají soudobé odborné publikace věnující se daním. Ve čtvrté kapitole části věnované daním se autor pokouší vytvořit vlastní teoretickou definici daní s tím, že klade důraz na to, že daně jsou jedním z příjmů veřejných rozpočtů. Další část práce je zaměřena na poplatky. V šesté až jedenácté části je publikace zaměřena na peněžitá plnění obdobná daním a poplatkům (tj. cla, pojistná, dávky, odvody, příspěvky a úhrady).

Chcete se na něco zeptat?