Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

Autor: Petra Bendová

 • Kód produktu: 89188
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-3853-6
 • Datum vydání: srpen 2012
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 206 Kč
ks
  Na dotaz

Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického vzdělání působící na běžných základních školách, ale i rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Text koncipovaný jako praktická pomůcka pro každodenní kontakt s dětmi s narušenou komunikační schopností pomůže všem zainteresovaným překonat komunikační problémy či bariéry.OBSAH:1. PŘEDMLUVA

2. DÍTĚ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

2.1 Úroveň komunikačních kompetencí dítěte při vstupu do základní školy

2.2 Diagnostika narušené komunikační schopnosti v základní škole

2.3 Logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností školního věku

2.4 Základní principy logopedické intervence a jejich respektování v rámci edukačního procesu dítěte s narušenou komunikační schopností

3. ŽÁK S DYSLALIÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

3.1 Zásady pro komunikaci s dětmi školního věku s diagnózou dyslalie

4. ŽÁK S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

4.1 Zásady pro komunikaci s dětmi školního věku s diagnózou vývojová dysfázie

5. ŽÁK S MUTISMEM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

5.1 Zásady pro komunikaci s dětmi školního věku s diagnózou mutismus ve školním prostředí

6. ŽÁK S BALBUTIES V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

6.1 Zásady pro komunikaci s dětmi školního věku s diagnózou balbuties ve školním prostředí

7. DÍTĚ S TUMULTEM SERMONIS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

7.1 Zásady pro komunikaci s dětmi školního věku s diagnózou tumultus sermonis ve školním prostředí

8. SPECIFIKA KOMUNIKACE S INTEGROVANÝMI DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

8.1 Specifika komunikace s dětmi s mentální retardací v základní škole

8.2 Specifika komunikace s dětmi s poruchami autistického spektra

8.3 Specifika komunikace s dětmi s diagnózou dětská mozková obrna v základní škole

8.4 Specifika komunikace s dětmi se sluchovým postižením v základní škole

8.5 Specifika komunikace s dítětem se zrakovým postižením v základní škole

8.6 Využití prostředků augmentativní a alternativní komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

PŘÍLOHA 1: PŘEHLED ARTIKULAČNÍHO POSTAVENÍ MLUVIDEL PŘI TVORBĚ SOUHLÁSEK ČESKÉHO JAZYKA

PŘÍLOHA 2: SEZNAM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI V ČR

PŘÍLOHA 3: SEZNAM ZÁKLADNÍCH ŠKOL LOGOPEDICKÝCH V ČR

SUMMARY

LITERATURA

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?