Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019

Určeno pro: účetní z podnikatelské sféry (právnické osoby i fyzické osoby) a také pro nestátní neziskové organizace

Program semináře:

 • změny pro rok 2019
 • zopakování změn z roku 2018
 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • zaúčtování a daňové zohlednění podle způsobu pořízení majetku
 • pořízení dalšího podílu na společně vlastněném majetku a daňové důsledky v roce 2019
 • účetní odpisy • interní směrnice
 • daňové odpisy • zatřídění do skupiny • způsoby odpisování
 • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • odpisování specifických druhů majetku • komponentní odepisování
 • specifika daňových odpisů nehmotného majetku
 • soubory majetku
 • odpisy nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • možnost odpisování technického zhodnocení podnájemníkem, vypůjčitelem a dalšími osobami
 • přerušení odpisování • optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem
 • majetek používaný k podnikání pouze z části
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. května 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15571
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat