Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace

Určeno pro: mírně pokročilé, kteří mají již základní znalosti účetní a daňové problematiky v této oblasti a chtějí si zopakovat a prohloubit vše kolem účtování majetku a daňových odpisů

Program semináře:

 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • změna hranice pro hmotné movité věci ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč
 • účetní odpisy – interní směrnice
 • zatřídění majetku pro účely daňového odepisování
 • rovnoměrné a zrychlené (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 • mimořádné odpisy, možnosti užití, výhody a nevýhody
 • soubory majetku
 • technické zhodnocení hmotného majetku
 • technické zhodnocení pronajatého majetku a kulturních památek
 • fotovoltaické elektrárny
 • nehmotný majetek a důsledky zrušení této kategorie v zákoně o daních z příjmů
 • odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetku po novele
 • evidence a inventarizace majetku
 • zaúčtování inventárních rozdílů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • nehmotný majetek v jednoduchém účetnictví spolků a dalších NNO
 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. listopadu 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19410
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat