Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019

Určeno pro: všechny pracovníky účtáren, ekonomy, techniky, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • daňový pohled

 • současná platná legislativa
 • přehled hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • jednotlivé způsoby odpisování • možnosti přerušení odpisování
 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování
 • právo stavby
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací a darů na stanovení vstupní ceny
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví • způsoby vyřazení hmotného majetku • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • změny v novele zákona o daních z příjmů týkající se hmotného a nehmotného majetku
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • účetní pohled

 • právní úprava dlouhodobého majetku
 • dlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý nehmotný majetek
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • pořízení dlouhodobého majetku • ocenění dlouhodobého majetku
 • opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku • odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy)
 • opravná položka k dlouhodobému majetku • vyřazení dlouhodobého majetku
 • směna majetku • zbytková zůstatková cena
 • interpretace Národní účetní rady
 • odložená daň
 • základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • způsoby ocenění majetku u účetní jednotky • vstupní cena majetku
 • dotace
 • vklad majetku do obchodních společností
 • zařazení majetku do odpisových skupin • odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • majetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu
 • leasingové podmínky • délka pronájmu
 • odpisy dlouhodobého nehmotného majetku • délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
 • drobný nehmotný a hmotný majetek
 • inventarizace majetku
 • účtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22391
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat