Dokumentární akreditiv v praxi (6. zcela přepracované a rozšířené vydání)

Autor: Pavel Andrle

 • Kód produktu: 89520
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 21x29 cm
 • ISBN: 978-80-247-4830-6
 • Datum vydání: prosinec 2013
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 296 Kč
ks
  Na dotaz

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.O autorovi:Bc. Pavel Andrle

Působí jako poradce v oblasti financování zahraničního obchodu, též je tajemníkem Bankovní komise ICC ČR při Národním výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR - ICC ČR, (viz www.icc-cr.cz).

V roce 2001 publikoval úspěšnou publikaci Dokumentární akreditiv v praxi (Grada), která byla v letech 2002 až 2013 vydána v druhém, třetím, čtvrtém, pátém a nyní v šestém aktualizovaném vydání.

Koncem roku 2004 vyšla jeho druhá publikace Komentář k UCP 500 s přihlédnutím k ISBP a dalším dokumentům Bankovní komise ICC, v srpnu 2009

vychází Komentář k UCP 600. Koncem roku 2013 vychází anglická publikace Examination of Documents under Documentary Credits (vydavatel ICC ČR).

Často přispívá do odborných zahraničních časopisů, přednáší problematiku dokumentárního platebního styku a financování zahraničního obchodu taktéž v zahraničí (např. Bangladéš, Filipíny, Vietnam, Kambodža, Mongolsko, Singapur, Turecko, Srí Lanka, Polsko, Srbsko, Bulharsko, Litva, Irsko, Spojené Arabské Emiráty, Arménie, Gruzie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Slovensko, Sierra Leone, Nigérie, Uganda, Zambie, Jižní Afrika, atd. - podrobněji na http://www.tradefinanceconsulting.com.

V současné době působí též jako lektor pro Mezinárodní finanční korporaci (IFC), člena Světové banky v rámci jejich TFP (Trade Finance Programme).

Pro ICC ČR poskytuje školení v oblasti dokumentárních plateb a financování zahraničního obchodu již od roku 1999. Dále přednáší pro Institut

mezinárodního obchodu a spedice, o.p.s., CzechTrade a ICC ČR. Zajišťuje poradenskou službu pro ICC ČR (viz Poradna na www.icc-cr.cz), zajišťuje školení a konzultace též přímo ve firmách (většinou zaměřených na export). S financováním zahraničního obchodu má značné zkušenosti i ze své vlastní bohaté bankovní praxe.

V rámci své činnosti v bankovní komisi ICC (tvůrce mezinárodních pravidel pro dokumentární akreditivy, záruky, inkasa a standby akreditivy) působil v konzultační skupině pro revizi Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, revize 2007, UCP 600. Je členem expertní skupiny při Centre for Expertise při rozhodčím soudu ICC, v jehož rámci experti z řad Bankovní komise ICC řeší sporné případy z oblasti dokumentárních akreditivů, bankovních záruk a dokumentárních inkas. V současné době je členem pracovních skupin Bankovní komise ICC pro forfaiting a pro záruky.

Chcete se na něco zeptat?