DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v roce 2019 (speciální seminář pro plátce DPH)

Určeno pro: zejména ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH v roce 2019.

Pozornost bude věnována zejména:

 • sestavení kontrolního hlášení
 • reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení
 • sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení
 • vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení
 • povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH
 • ekonomická a neekonomická činnost dle novely zákona o DPH v roce 2019
 • účinnému znění ustanovení zákona upravující osvobozená plnění bez nároku na odpočet
 • použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu
 • řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75
 • způsob prokazování nároku na odpočet • daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně
 • Daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2019
 • účastníci budou upozorněni také na relevantní judikaturu ESD
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22408
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat