DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019/2020

Určeno pro: účetní obchodních společností, obchodníky, dovozce a vývozce zboží a pro všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi

 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • Nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 - 7

 • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • Přeprava zboží v jednom členském státě • mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3

 • Daňový doklad při vývozu zboží (33a)
 • Rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • Nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7

  Nová definice vývozu zboží podle § 66

  Nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18

 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).
 • Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22485
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat