DPH pro mírně pokročilé

Určeno pro: ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry s malou zkušeností v problematice DPH. Seminář je určen pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání semináře 9.00 - 16.00

Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je titul Abeceda DPH a ukázkové číslo časopisu Účetní a daně

Program semináře:

 • co je a co není předmětem daně
 • osoby povinné a identifikované k dani
 • místo zdanitelného plnění podle §9
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy třetích zemí
 • kdo a jak přiznává DPH
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na nový §20a
 • zvláštní typy zdanitelných plnění • poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi
 • doklady tzv. reverse charge • kdy přijatá služba či zboží podléhá tomuto systému
 • náležitosti daňového dokladu • praktické ukázky • co ovlivňuje pokud něco chybí
 • základ daně a sazby daně
 • režim přenesení DPH • co podléhá přenesení DPH v názorných příkladech
 • různé konkrétní příklady zdanitelných plnění
 • příklady zdanitelných plnění z praxe a rozbor řešení těchto příkladů
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není • systémový přehled
 • přiznání k DPH • rozbor jednotlivých řádků přiznání
 • souhrnné hlášení • kdy a jak ho vyplnit a podat
 • kontrolní hlášení a jeho vztah k přiznání DPH a vazby na řádky přiznání
 • novela zákona o DPH s platností od 1. dubna 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. října 2019, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15649
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat