DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží 2017 (7. aktualizované vydání)

Autor: Ing. Václav Benda, Milan Tomíček

 • Kód produktu: 36169
 • Nakladatelství: Bova Polygon
 • Počet stran: 408
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7273-179-4
 • Datum vydání: červenec 2017
 • Běžná cena s DPH: 648 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -78 Kč
 • Vaše cena s DPH: 570 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou také praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. V publikaci jsou promítnuty zejména změny vyplývající z novelizací zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 1. 2016, kdy byla zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení, od 29. 7. 2016 ve vazbě na nový celní zákon o od 1. 4. 2017, a to zejména při uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, při stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci a také dílčí změny v pravidlech pro vznik povinnosti přiznat daň či přiznat plnění.Podstatná část publikace je věnována strukturovaným praktickým příkladům, které zachycují veškeré praktické postupy plátců v souvislosti s daňovou a celní problematikou týkající se typových obchodních transakcí. Na příkladech je vysvětleno i jejich promítnutí do aktuálního tiskopisu přiznání k DPH, daňového přiznání pro zvláštní režim jednoho správního místa a také do kontrolních a souhrnných hlášení a výkazů INTRASTAT.

Chcete se na něco zeptat?