DPH v praxi 2019

Autor: Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková

 • Kód produktu: 5774
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: cca 370
 • Vazba: brožovaná
 • Datum vydání: vyjde ve IV. čtvrtletí 2019
 • Vaše cena s DPH: cca 400 Kč
ks
  Připravujeme

Publikace DPH v praxi si klade za cíl sloužit jako průvodce v oblasti DPH podnikatelům, účetním a dalším zájemcům, kteří se o uplatňování DPH zajímají a potřebují se v této oblasti orientovat.

Zaměření publikace

Kniha je členěna do čtyř samostatných částí zaměřených na:

 • základní orientaci v zákoně o DPH včetně vymezení daňových subjektů, základních pojmů a upozornění na další zdroje poskytující informace týkající se DPH,
 • obchodní případy realizované v běžném obchodním styku v tuzemsku mezi českým subjekty,
 • obchodování se zbožím a poskytnutí služeb v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím a
 • správu DPH.

Kniha DPH v praxi nabízí odpovědi na řadu otázek

Vše je využitelné pro běžnou praxi včetně upozornění na některé specifické obchodní případy, se kterými se běžný plátce setkává spíše výjimečně. Publikace nabízí odpovědi na řadu otázek týkajících například:

 • daňových dokladů,
 • využití vozidel i pro soukromé jízdy zaměstnance nebo podnikatele,
 • postupu při vyúčtování zálohových plateb,
 • oprav základu daně a výše daně v souvislosti s reklamací, poskytnutím bonusů a skont,
 • správný postup při přepočtu cizí měny nejen u tuzemských obchodních případů,
 • zaměstnaneckých benefitů,
 • inventarizačních rozdílů,
 • dodání a pronájmu nemovitých věcí,
 • režimu přenesení daňové povinnosti,
 • vracení DPH v rámci EU,
 • přeshraničních dodávek v oblasti dodání zboží a poskytnutí služeb,
 • kontrolního hlášení ve vztahu k párování údajů uváděných v KH a možnosti eliminovat pokuty za nesplnění povinností vztahujících se k tomuto podání,
 • doporučení ve vztahu k opatřením, které může plátce přijmout v souvislosti s ověřováním obchodních partnerů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Jednotlivé kapitoly této publikace vždy obsahují stručný úvod do dané problematiky, „navigaci“ do příslušných ustanovení zákona o DPH ve znění platném pro rok 2019, upozornění na nejčastější chyby a možnosti jejich řešení. V knize jsou také zdroje dalších informací, např. informace Generálního finančního ředitelství, příspěvky projednané na KOOV s KDP, vybrané judikáty NSS a SDEU. Kromě spousty příkladů z praxe obsahuje tato publikace i praktické tabulky, které umožňují rychlou orientaci v dané oblasti uplatňování DPH. Řada příkladů je doplněna o doporučený postup při zaúčtování včetně stručného komentáře z hlediska účetních předpisů.

Chcete se na něco zeptat?