Důchodové pojištění a ELDP • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění
 • druhy důchodů a jejich výše
 • náhradní doby pojištění
 • výchovné od 1.1.2023
 • výpočet starobního důchodu v roce 2022 a v roce 2023
 • výpočet starobního důchodu s tzv. „předdůchodem“
 • možnosti zvyšování starobního důchodu při výdělečné činnosti
 • příklady vyplňování ELDP
 • rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2023
 • vyloučené doby a omluvné důvody
 • vyloučené doby a doby odečítané po dovršení důchodového věku
 • čerpání neplaceného volna
 • vojenské cvičení a dočasná pracovní neschopnost
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • archivační lhůty
 • ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů
 • prokazování neevidovaných dob vevidenci ČSSZ
 • používané tiskopisy
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. října 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19605
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat