Ekonomie sociálních služeb (2. akt. a roz. vyd.)

Autor: L. Průša

  • Kód produktu: 52417
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 180
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-255-6
  • Datum vydání: duben 2007
  • Vaše cena s DPH: 295 Kč
ks
    V prodeji
2., aktualizované a rozšířené vydáníDruhé, aktualizované a rozšířené, vydání úspěšné publikace reaguje na novou legislativní úpravu oblasti sociálních služeb.Nově je věnována pozornost otázkám teoretického vymezení sociálních služeb a ve značné míře také rozboru výdajů krajů a měst na sociální služby, vývoji vybavenosti jednotlivých regionů službami sociální péče, ale i postavení a roli sociálních služeb jako významného nástroje prevence sociálního vyloučení. Kniha se zabývá také významem nestátních neziskových organizací při poskytování sociálních služeb, rozebírá hlavní problémy, s jejichž řešením se tyto organizace potýkají v rámci přidělování finančních prostředků.Kniha je určena širokému okruhu čtenářů – poskytne jak nezbytné makroekonomické charakteristiky týkající se sociálních služeb, které budou zajímat především představitele jednotlivých krajů a obcí, tak i vybrané údaje, charakterizující náklady jednotlivých služeb a jejich strukturu, které budou zajímat především management jednotlivých organizací a poskytovatele jednotlivých služeb. Publikace poskytne zajímavé údaje i všem odborníkům, kteří se věnují otázkám regionální politiky, ke studiu ji mohou využít i studenti nejrůznějších oborů sociální a regionální politiky a ekonomie.

Chcete se na něco zeptat?