Elektronická evidence tržeb po novele 2019 • další vlny

Určeno pro: podnikatele, kteří jsou povinni se do EET zapojit od 1.5.2020 - prodejce občerstvení ve stáncích, servisy, pekaře, řezníky, taxi, ale i lékaře, hudebníky, herce a ostatní nezávislé profese, tedy i daňové poradce

Cíl: seznámit posluchače se zákonem o EET a o všech důsledcích pro podnikatele ale i neziskové subjekty a dále seznámit s novelou zákona, která zavedla rozdíly oproti 1.a 2.vlně

Program semináře:

 • kdo a od kdy musí evidovat tržby
 • evidence podle zákona nebo podle metodiky MF?
 • co to je evidovaná tržba
 • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
 • výjimky z evidence tržeb
 • osvobození od EET?
 • kdo a jak může používat papírové účtenky
 • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET
 • evidence tržeb u neziskových subjektů není vždy vyloučena z EET
 • subjekty vyloučené z evidence tržeb
 • výjimky z evidence tržeb
 • časový harmonogram evidence tržeb
 • jak bude evidence tržeb probíhat
 • vybavení pro EET (HW a SW)
 • evidence tržeb bez přístupu k internetu
 • náležitosti účtenky podle EET a podle zákona o ochraně spotřebitele
 • jak dostat kód na účtenku
 • než podnikatel začne pracovat s EET
 • plné moci potřebné k EET
 • registrace na finančním úřadu krok za krokem
 • získání certifikátu a jeho instalace
 • kontrola ze strany státu a její problematické provádění
 • sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout
 • účtenková loterie
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2019, 9:00 - 13:30
 • Variabilní symbol: 15712
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat