Elektronická evidence tržeb • EET • náběh třetí a čtvrté vlny - služby, výroba • zkušenosti a poznatky s dosavadní praxí EET u podnikatelů

Určeno pro: podnikatele, manažery, účetní, poradce s důrazem na ty, kteří již vedou EET nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb. s odkazem na obsah návrhu schválený Poslaneckou sněmovnou.

V červenci 2019 vrátil senát novelu Zákona o EET poslanecké sněmovně s velkým počtem pozměňovacích návrhů. Lze předpokládat, že poslanecká sněmovna jeho připomínky přehlasuje a ve zrychleném čtení předá k podpisu prezidentovi.

Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb /EET/, který vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problémům při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně, např. náležitostem kontrol ze strany finanční správy a to s ohledem na úpravu v Zákoně o Evidenci tržeb a daňovém řádu. Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií

Program semináře:

 • obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou po zohlednění připomínek senátu novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby, časové souvislosti účinnosti v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů
 • snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb
 • výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení off-line režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů
 • Off-line režim pro nejmenší podnikatele • vstupní kritéria • způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek
 • výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET (prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby…)
 • průběh kontrol ze strany finanční správy dle Zákona o evidenci tržeb a Daňového řádu
 • poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb
 • formální a registrační náležitosti • autentizační údaje • certifikáty • provozovny
 • přímé a nepřímé zastoupení v EET
 • veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb
 • náležitosti účtenky vs náležitosti daňového dokladu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. října 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22386
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat