Emoce a interpersonální vztahy

Autor: Ivan Slaměník

  • Kód produktu: 88911
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3311-1
  • Datum vydání: srpen 2011
  • Vaše cena s DPH: 319 Kč
ks
    Na dotaz

Publikace objasňuje problematiku emocí v historickém průřezu klíčových koncepcí až po současné pojetí, které připisuje při vzniku a vysvětlování emocí rozhodující roli poznávacím procesům. Průběh a projevy emocí podléhají regulaci zejména s ohledem na sociální situace, ale samy o sobě jsou emoce podstatným činitelem regulace chování člověka. Ačkoli nelze popřít jisté geneticky předávané vzorce prožívání, v důsledku socializace nabývají emoce neobyčejně širokou a pestrou škálu projevů, jež má sociokulturní podmíněnost. Nejvýznamnějším zdrojem emocí jsou interpersonální vztahy. V nich se projevují jednoduché emoce vyskytujících se v běžných mezilidských interakcích i složitější sociální emoce. U těsných vztahů tvoří emoce jejich podstatnou charakteristiku. Práce je určena odborné veřejnosti, ale může být přínosná i pro širší okruh čtenářů, zajímajících se o roli emocí ve vztazích mezi lidmi.


Obsah:


Předmluva

1. Co jsou emoce

2. Teorie emocí

3. Prototypický přístup ke zkoumání emocí

4. Kulturní podmíněnost emocí

4. Emoce a regulace

6. Výraz emocí

7. Vývoj emocí a jejich socializace

8. Sociální funkce emocí

9. Afiliace, intimita, attachment

10. Interpersonální vztahy

11. Emoce v interpersonálních vztazích

12. Sympatie a empatie

13. Sociální emoce

Závěr

Summary

Literatura

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?