Emoční inteligence - Přehled základních přístupů a aplikací

Autor: Ralf Schulze, Richard D. Roberts

 • Kód produktu: 17686
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 368
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7367-229-4
 • Datum vydání: červen 2012
 • Běžná cena s DPH: 565 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -85 Kč
 • Vaše cena s DPH: 480 Kč
ks
  Na dotaz

V roce 1995 publikoval Daniel Goleman, žurnalista zaměřený na teorii vědy, knihu Emotional Intelligence, v níž je emoční inteligence (EI) popsána jako nejlepší předpoklad úspěchu v životě, je dosažitelná zdánlivě pro kohokoli a blíží se svou obecností charakteru. Jeho kniha vzbudila mimořádná očekávání směrem k EI a velmi uvolněné vymezení pojmu vedlo k výraznému nárůstu zájmu o tuto oblast.

Emoční inteligence se nejčastěji definuje jako schopnost vnímat, vyjadřovat, chápat a usměrňovat vlastní emoce i emoce druhých lidí. Předkládaná kniha na rozdíl od mnoha popularizačních titulů, které někdy až nekriticky vyzdvihují roli emoční inteligence, přehledně a střízlivě prezentuje dosavadní výzkum v dané oblasti s ohledem na její silné i slabé stránky. Autorský tým se věnuje vymezení důležitých pojmů, teoretickým přístupům k EI, metodám měření EI, hlavním aplikačním oblastem a v závěrečné syntéze pak hlavním pokrokům v oblasti i dosud nevyřešeným problémům spojeným s pojmem EI.

Chcete se na něco zeptat?