Energetický zákon - komentář

Autor: Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál a kolektiv

 • Kód produktu: 65744
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1492
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-412-6
 • Datum vydání: listopad 2016
 • Běžná cena s DPH: 4 355 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -653 Kč
 • Vaše cena s DPH: 3 702 Kč
ks
  V prodeji
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově obtížných částí energetického zákona a přispět k lepšímu pochopení specifik energetického práva a právního prostředí v energetice vůbec.

Komentář obsahuje podrobný výklad všech ustanovení i bohatý výběr judikatury, použitelné i po rekodifikaci soukromého práva. Díky tomu najde jistě uplatnění v praxi, a to nejen u osob podnikajících v energetice a jejich zákazníků, ale může být též užitečnou pomůckou zákonodárce při úvahách de lege ferenda a regulátorovi a soudům při aplikaci ustanovení energetického zákona.

Chcete se na něco zeptat?