Powered by Smartsupp

Etický kodex advokáta - komentář

Autor: Daniela Kovářová, Tomáš Sokol

 • Kód produktu: 66121
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 256
 • Vazba: váz., 15 x 21,5 cm
 • ISBN: 978-80-7598-129-5
 • Datum vydání: březen 2019
 • Běžná cena s DPH: 635 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -64 Kč
 • Vaše cena s DPH: 572 Kč
ks
  V prodeji

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky. Předkládaná publikace nabízí dosud první ucelený komentář k tomuto předpisu.

„Advokacie není běžným podnikáním, ale je také veřejnou službou,“ upozorňují autoři komentáře a neustále zdůrazňují větší míru odpovědnosti a profesionální etiky, která se po advokátech požaduje jak v jejich profesním, tak do značné míry i soukromém životě. Výklad – ač mnohdy rozveden do nejmenších podrobností – se tak neustále vrací k základnímu leitmotivu povolání advokáta, jímž je hájit zájmy klienta a dbát důstojnosti advokátního stavu.

V komentáři jsou přehledně a podrobně vyložena všechna ustanovení etického kodexu. Velmi cenný je v knize výběr a utřídění zásadních rozhodnutí kárné komise ČAK, která na praktických příkladech nastavují jasné mantinely etického jednání, za jejichž překročení může být advokát kárně, nebo dokonce soudně stíhán.

Autoři v komentáři nastiňují důležité vztahy a souvislosti zákonných i podzákonných stavovských předpisů a upozorňují také na potřebné souvislosti s trestními předpisy. V případě kolize povinností uložených jednotlivými předpisy dávají vždy jasnou odpověď, jak má advokát postupovat, aby se vyhnul případným kárným postihům.

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?