Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2020 • aktuality • komplexní problematika

Určeno pro: mzdové účetní, pracovníky PaM

Program semináře:

přehled právních předpisů v důchodovém pojištění

doby pojištění, vyloučené doby

povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění

okruh pojištěných osob

zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu

dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

vedení ELDP

 • základní zásady při vyplňování ELDP při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • údaje uváděné do více řádků
 • zaměstnání po vzniku nároku na důchod
 • vedení ELDP pro starobní důchodce
 • vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody
 • upřednostnění vyloučené doby před zúčtovaným příjmem
 • neplatné skončení pracovního poměru
 • zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
 • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • prokazování chybějících dob
 • odesílání ELDP

vzorové příklady vedení ELDP

 • „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • vojenské cvičení
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • neplacené volno
 • při sepisování žádostí o důchod

sankce při porušení povinností v důchodovém pojištění

používané tiskopisy

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. března 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15868
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat