Finanční průvodce nefinančního manažera

Autor: Jakub Slavík

 • Kód produktu: 89352
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4593-0
 • Datum vydání: březen 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých situacích, do nichž se může nefinanční manažer dostat – například hodnocení finančního zdraví podniku, rozhodování o nákladech a cenách, rozhodování o investičním projektu, případně rozhodování o akvizici firmy nebo naopak o outsourcingu činností. Čtenář dále s pomocí knihy pochopí vazby mezi řízením financí a ostatními oblastmi managementu a porozumí řeči finančních odborníků, kterou pak dokáže sám používat. Toto zaměření na konkrétní situace a porozumění základním souvislostem čtenář ocení obzvláště ve chvíli, kdy je třeba rychle se zorientovat v problému a přijmout potřebné rozhodnutí.

Kniha je určena především lidem z praxe, ať už ze soukromých podniků nebo z veřejného sektoru. Stejně tak ale bude užitečnou pomůckou i pro vysokoškolské studenty jiných než ekonomických oborů.OBSAH:Obsah

O autorovi 8

Sedmero zapeklitých situací 9

1 Jak se daří podniku? 13

1.1 Podnik a jeho cíle 13

1.2 Finanční řízení podniku 15

1.3 Hlavní nástroje finančního řízení a finanční analýza 16

1.4 Základní účetní výkazy podniku 19

1.5 Majetková struktura podniku 21

1.6 Náklady a výnosy - motor podniku 28

1.7 Cash flow - skutečné peníze ve firmě 31

1.8 Poměrové ukazatele finanční analýzy 35

1.8.1 Ukazatele rentability 36

1.8.2 Ukazatele aktivity 36

1.8.3 Ukazatele zadluženosti 37

1.8.4 Ukazatele likvidity 38

1.8.5 Ukazatele kapitálového trhu 38

1.9 Jak pracovat s ukazateli finanční analýzy 39

¦ Příklad práce s rozvahou 41

¦ Příklad práce s poměrovými ukazateli finanční analýzy 45

Shrnutí 48

2 Levně nebo draho? 49

2.1 Náklady a jejich členění 49

2.2 Náklady fixní a variabilní 50

2.3 Nákladové kalkulace 53

2.4 Výnosy a cena 55

2.5 Řízení nákladů a podniková strategie 57

2.5.1 Strategie "bez parády" 58

2.5.2 Strategie nízké ceny 58

2.5.3 Strategie odlišení 58

2.5.4 Hybridní strategie 59

2.5.5 Strategie cíleného odlišení 59

2.5.6 Strategie odsouzené k neúspěchu 60

2.5.7 Strategie a náklady 60

2.6 Kdy je odhad lepší než přesná analýza 61

¦ Příklad rozhodování o ceně výrobku 62

¦ Příklad využití nákladové kalkulace v "nefinančním" problému 64

Shrnutí 69

3 Vyplatí se ten projekt? 71

3.1 Projekt versus podnik 71

3.2 Investiční projekt a jeho fáze 72

3.3 Hodnota peněz v čase 74

3.4 Čistá současná hodnota 74

3.5 Vnitřní výnosové procento 76

3.6 Doba návratnosti 77

3.7 Ekonomická efektivnost projektu 77

3.8 Vliv inflace na hodnocení efektivnosti projektu 80

3.9 Finanční analýza projektu 80

3.10 Rizika projektu a jejich hodnocení 82

3.10.1 Odpovědi na riziko 83

3.10.2 Sekundární riziko 83

3.10.3 Riziko investiční fáze 84

3.10.4 Riziko provozní fáze 84

3.10.5 Riziko poprovozní fáze 85

3.10.6 Odhad velikosti rizika 85

3.11 Specifika projektů veřejných služeb 86

¦ Příklad finančního a ekonomického hodnocení investičního projektu 88

¦ Příklad rozhodování o realizaci investičního projektu 92

Shrnutí 94

4 Udělat nebo nakoupit? 95

4.1 Střediska odpovědnosti 95

4.1.1 Ziskové středisko 96

4.1.2 Nákladové středisko 97

4.1.3 Výnosové středisko 98

4.1.4 Podmínky úspěšnosti 98

4.2 Efektivní řízení dodavatelských vztahů 99

4.3 Outsourcing činností 103

¦ Příklad rozhodování o typu dodavatelské smlouvy 106

¦ Příklad rozhodování o efektivnosti outsourcingu 109

Shrnutí 116

5 Kolik stojí podnik 117

5.1 Tržní hodnota podniku 117

5.1.1 Ocenění podniku 118

5.2 Základní metody oceňování podniku 118

5.2.1 Majetkový princip 119

5.2.2 Výnosový princip 119

5.2.3 Kombinovaný princip 122

5.2.4 Tržní princip 122

5.3 Volba vhodné oceňovací metody 123

¦ Příklad rozhodování o ceně podniku 125

Shrnutí 128

6 Byla by firma na prodej? 129

6.1 Akvizice podniku 129

6.2 Fúze podniků 132

6.2.1 Horizontální fúze 132

6.2.2 Vertikální fúze 132

6.2.3 Konglomerátní fúze 133

6.3 Náklady a výnosy z fúzí a akvizic 133

¦ Příklad posuzování efektivnosti fúze 136

Shrnutí 138

7 Ale to jsme neprobírali! 139

7.1 Inovační podnikání a jeho finance 139

7.1.1 Venture capital 140

7.1.2 Andělští investoři 141

7.1.3 Dotace 142

7.1.4 Finanční řízení start-up firmy 142

7.1.5 Podnikatelské inkubátory 142

7.2 Finanční řízení projektů odborných služeb 143

7.3 Projekty veřejně soukromého partnerství (PPP) 147

7.4 Projekty EPC 151

¦ Příklad rozhodování o ceně projektu odborných služeb 153

¦ Případová studie "hloupého" PPP - letiště Inverness 155

Shrnutí 157

Závěrem 159

Příloha 161

Slovníček důležitých pojmů 166

Literatura 173

Rejstřík 174

Chcete se na něco zeptat?