Francouzsko - český a česko - francouzský velký slovník

Autor:

 • Kód produktu: 57763
 • Nakladatelství: Lingea
 • Počet stran: 1472
 • Vazba: váz., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-87471-31-9
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 1 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -149 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 341 Kč
ks
  V prodeji

Představujeme vám druhé, rozšířené vydání velkého francouzsko-českého a česko-francouzského slovníku. Jde o zcela původní, autorské dílo, snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají.


Při práci na francouzské části slovníku jsme vycházeli z nejnovějších francouzských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Robert, Larousse, Hachette, řady terminologických slovníků, slovníků rčení, idiomů, slangu, encyklopedií, v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu.


Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů slovník nabízí pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. baladodiffusion, bioéquitable, écoconditionnalité, flog, hameçonnage, pacsé ap. Uvádíme také množství slov z běžně mluveného jazyka včetně slangových výrazů užívaných zejména mladými lidmi, neboť dle našeho názoru i tyto výrazy patří do inventáře živého jazyka, např. ainf, bebon, casoce, taz, tiser a mnoho dalších. Většinu z nich v jiných slovnících ani nenajdete.


Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či začlenění naší země do Evropské unie.


Navíc ve slovníku přibyl ve formě příloh seznam několika set frekventovaných francouzských zkratek a rozsáhlá srovnávací tabulka rozdílů mezi standardní francouzštinou a jejími variantami používanými v Kanadě, v Belgii, ve Švýcarsku a v Africe.


Díky průběžnému rozšiřování a opravování hesel slovníku jeho základní část narostla o několik desítek stran a nyní v něm najdete další, nová a zcela aktuální hesla a obraty. Uživatel tak do rukou dostává největší současný jednosvazkový oboustranný slovník francouzštiny obsahující aktuální slovní zásobu všech úrovní jazyka. Pro lepší orientaci jsme navíc použili dvoubarevný tisk.


Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kteří pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším rozsahu.

Chcete se na něco zeptat?