Hodnocení pracovníků • správné principy, postupy a kritéria v hodnocení vedoucími pracovníky

Určeno pro: vedoucí pracovníky všech organizací, manažery, kteří hodnotí podřízené a chtějí získat praktické rady a zkušenosti

Absolvováním semináře se naučíte jak správně hodnotit zaměstnance a využívat toto hodnocení k jejich účinné motivaci.
 • co je to pracovní hodnocení
 • metody hodnocení • verbální metoda, posuzovací stupnice, kombinace metod
 • výhody a nevýhody jednotlivých metod
 • základní hodnotící kategorie
 • než začnete hodnotit
 • chyby hodnotitelů při hodnocení zaměstnanců
 • tři fáze procesu hodnocení
 • jak probíhá příprava na pohovor
 • zásady hodnotícího pohovoru
 • psychologické pasti při hodnocení
 • shrnutí hodnocení
 • využití výsledků hodnocení
 • jaké pracovní výkony hodnotit
 • úrovně hodnocení výkonu
 • pomůcky pro systematické hodnocení
 • hodnocení dle kompetenčního modelu
 • čeho je nutné se vyvarovat
 • praktické příklady v průběhu semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy a jejich řešení

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Lektor: Jiří Halík
Město a místo konání: Zlín - Hotel Moskva Odkaz na mapu
 • Datum konání: 25. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22431
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat