Hodnotový management ve finančním řízení - Hodnota versus finance

Autor: Pavel Marinič

 • Kód produktu: 65362
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 260
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7478-405-7
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 383 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 345 Kč
ks
  V prodeji

Publikace přibližuje čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu. Finanční řízení jako integrální součást podnikového řízení má úzkou vazbu a propojení na ostatní subsystémy řízení, zejména účetnictví a controlling. Publikace je rozvržena do osmi kapitol, ve kterých jsou rozvedeny jednotlivé cíle a nástoje finančního řízení.


Čtenář po prostudování publikace by měl být schopen definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku. Kromě toho by měl být schopen identifikovat a rozlišovat základní formy a zdroje kapitálu jakož i způsoby jeho získávání pro financování základních potřeb podnikatelských subjektů, dále rozhodovat o cílech a podmínkách dislokace kapitálu v podniku, jakož i zabezpečit efektivní nakládání s disponibilními zdroji v rámci aktivit spojených s podnikáním. Čtenář tak bude schopen rozlišit a prakticky využívat nástroje strategického, dlouhodobého a krátkodobého finančního managementu v souladu se základním cílem a posláním podniku vymezeným vizí vlastníků.

Chcete se na něco zeptat?