Hospodaření, účetnictví a daně společenství vlastníků jednotek včetně připravovaných změn • aktuální stav ke dni konání semináře

Určeno pro: účetní společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů SVJ a všechny, kteří se zabývají danou problematikou

Cíl: seznámení se zásadami správného hospodaření, vedením účetnictví a daňovou problematikou ve společenství vlastníků jednotek.

Program semináře:

 • Účetnictví společenství vlastníků
 • Společenství vlastníků jako účetní jednotka
 • náklady a výnosy • příjmy a výdaje společenství vlastníků • pojistné plnění z majetkového pojištění
 • účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty
 • účetní závěrka společenství vlastníků
 • účetnictví společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě
 • Hospodaření společenství vlastníků
 • účel a majetek společenství vlastníků
 • náležitosti stanov a působnost orgánů ve vztahu k hospodaření
 • rozhodování o příspěvcích na správu domu a pozemku a poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • odměňování orgánů společenství vlastníků • pojištění odpovědnosti členů volených orgánů
 • vymáhání plnění povinností a závazků
 • Daně ve společenství vlastníků
 • registrace k daním poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22359
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 790 Kč Objednat