IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Interpretace a aplikace v podnikové praxi k 1.1.2019

Autor: Lenka Krupová

 • Kód produktu: 75322
 • Nakladatelství: 1. Vox
 • Počet stran: 744
 • Vazba: váz., 210 x 210 mm
 • ISBN: 978-80-87480-70-0
 • Datum vydání: duben 2019
 • Běžná cena s DPH: 1 499 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -225 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 274 Kč
ks
  V prodeji

3. vydání

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu.

Stav knihy je k 1.1.2019. 

Kniha obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi.

Je členěna do tří logických celků:

 • První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS.
  Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek účetních výkazů.
 • Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky.
  Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky.
 • Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.

Tato kniha neobsahuje samostatnou kapitolu Leasingy.
Knihu IFRS – Interpretace a aplikace v podnikové praxi lze proto zakoupit buď samostatně, nebo společně s publikací Leasingy podle IFRS.

 

 

doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
Žije dlouhodobě ve Velké Británii. V roce 2011 zastávala pozici Academic Fellow v rámci Vzdělávací sekce IFRS Foundation v Londýně, kde se přímo podílela na tvorbě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a podpoře jejich celosvětového uplatnění.

Od roku 2012 vyučuje Mezinárodní standardy účetního výkaznictví na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford).

Odborné veřejnosti v České a Slovenské republice je známá svou rozsáhlou publikační činností. Při svých návratech domů je stále aktivní v rámci přednáškové činnosti na téma IFRS.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?