Insolvenční právo (2. doplněné a upravené vydání)

Autor: Tomáš Richter

 • Kód produktu: 65784
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 624
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7552-444-7
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 880 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -106 Kč
 • Vaše cena s DPH: 774 Kč
ks
  V prodeji


 • Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých devět let, jakož i jeho koncepční poznámky a návrhy změn interpretace či obsahu právní úpravy v těch bodech, v nichž insolvenční reforma z roku 2006 v testu praxí selhala či selhává.  • Autor samozřejmě reaguje na změny, ke kterým došlo v důsledku přijetí nových kodexů civilního práva a které nemohly již z povahy věci nemít vliv na insolvenční systém. Na rozdíl od prvního vydání zařadil autor i výklad týkající se některých procesních specifik insolvenčního řízení jako občanského soudního procesu sui generis a dále alespoň stručná upozornění na přeshraniční souvislosti podávaného výkladu.  • Kniha obsahuje bohaté odkazy na dostupnou judikaturu, kdy autor cituje rozhodnutí českých insolvenčních soudů nejen pod příslušnými spisovými značkami, ale též pod jmény dlužníků či jiných stran řízení, jak je to běžné v angloamerickém právním prostředí. Publikace je dále vhodně doplněna přehledným glosářem anglických pojmů, které se v ní objevují.  • Kniha je svým komplexním pojetím určena širokému spektru čtenářů, od insolvenčních správců, advokátů, soudců, přes akademickou sféru (studenty a pedagogy právnických a ekonomických vysokých škol), až po banky, jiné finanční instituce či obchodní společnosti.

  Chcete se na něco zeptat?