Investiční strategie pro třetí tisíciletí (7. akt. a přepr. vyd.)

Autor: Pavel Kohout

 • Kód produktu: 89505
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5064-4
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  V prodeji

Osvědčený a plně aktualizovaný investiční bestseller známého autora je určen laikům i profesionálům. Poskytuje velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politickoekonomických souvislostech a o psychologii investování. Ocení ho nejen finanční a pojišťovací poradci či pracovníci bank a investičních společností, ale také například studenti finančních a ekonomických oborů. Ze strany čtenáře nevyžaduje znalost ekonomie nebo matematiky, zároveň srozumitelně vysvětluje principy moderní investiční teorie. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Sedmé, zcela přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice.OBSAH:Poznámky k sedmému vydání 9

Úvod 11

Příběh Victora Niederhoffera 11

1. Investiční principy 13

1.1 Co je podstatné 13

1.2 Chování výnosů různých typů investic 15

1.3 Vztah výnosů a rizik 18

1.4 Nástroje peněžního trhu 19

1.5 Dluhopisy 20

1.6 Akcie a akciové fondy 26

1.7 Garantované fondy 26

1.8 Proč se (obvykle) nevyplácí "časovat" trh 30

1.8.1 Kde aktivita škodí 30

1.9 Proč se nevyplácí vybírat akcie 32

1.10 Proč nelze ani vybírat akcie, ani časovat trh 34

1.11 ...A proč to přece jen někdy jde? 36

1.12 Jak neprotočit peníze 37

1.13 Kiggenovo dilema aneb Jak si nevybírat investiční poradce 39

1.14 Prognostici, zbabělci, podvodníci 40

1.15 Indexování – pasivní investiční strategie 41

1.16 Kdy se vyplatí "časovat" trh 42

1.17 Ted Aronson k otázce, jak si vybrat aktivně řízený fond 42

1.18 Peter Lynch k výběru podílových fondů 45

1.19 Proč se vyplácí diverzifikovat 47

1.20 Průměrování nákladů – diverzifikace v čase 48

1.21 Určení investičního horizontu 49

2. Základy investiční psychologie 53

2.1 Psychologicky pasivní investoři 53

2.2 Psychologicky aktivní investoři 54

2.3 Využití rozdělení investorů na aktivní a pasivní 54

2.4 Mentální účetnictví a finanční omyly chytrých lidí 55

2.5 Long Term Capital Management – lekce o tom, jak pýcha předchází pád 56

2.6 Praktické závěry 58

3. Praktická ekonomie pro investory 59

3.1 Objem peněz a úvěrů v ekonomice 59

3.1.1 Španělská úvěrová krize: Jsou ekonomické krize předvídatelné? 59

3.1.2 O českých úvěrech a politickém cyklu 62

3.1.3 Tři příběhy o měnové politice 63

3.2 Úrokové míry 65

3.2.1 Výnosové křivky 65

3.2.2 Základní typologie výnosových křivek 66

3.2.3 Makroekonomické aplikace 69

3.2.4 Vliv úrokových měr na nástroje peněžního trhu 70

3.2.5 Vliv úrokových měr na dluhopisy 70

3.2.6 Vliv úrokových měr na akcie 71

3.3 Ekonomická logika inflace, úrokových měr a hospodářského růstu 71

3.3.1 Úrokové sazby v krizových obdobích 74

3.4 Inflace – historie a podstata 75

3.4.1 Inflace jako politický nástroj 77

3.5 Ekonomické trendy začátku třetího tisíciletí – "nová ekonomie" 78

3.6 Makroekonomická politika ve věku hojnosti 80

3.6.1 Ekonomie "zlatého věku" 81

3.6.2 Konec "nové ekonomie"? 82

3.7 Jak zbohatnout na inflaci – nemovitosti 82

3.7.1 Jak zchudnout na nemovitostech – příklad 84

3.8 Jak zbohatnout na inflaci – ropa 86

3.9 Inflace a výnosy pevně úročených cenných papírů 88

3.10 Akcie a inflace 93

3.11 Hospodářský růst a výnosy cenných papírů 95

3.12 Co je méně, ale přesto důležité 99

3.12.1 Měnové kursy 99

3.12.2 Nezaměstnanost 100

3.12.3 Deficit státního rozpočtu a veřejný dluh 100

3.12.4 Fiskální politika a daňová zátěž 101

3.12.5 Obchodní bilance 102

3.12.6 Hospodářský cyklus 103

3.12.7 Přírodní bohatství 103

3.13 Praktické závěry 104

4. Politické riziko 105

4.1 Mýty a realita 105

4.2 Očekávané výnosy emerging markets 106

4.3 Politické riziko – neviditelný nepřítel 108

4.4 Německo 109

4.5 Československo a protektorát 110

4.6 Ruské a sovětské dluhopisy 111

4.7 Rusko v Putinově éře 113

4.8 Korupce hraje roli 115

4.9 Politické riziko, tržní riziko a výnosy během krize 119

4.10 Praktické závěry 120

5. Měření investičního rizika 123

5.1 Volatilita 123

5.2 Volatilita a diverzifikace: velká vaječná pravda 124

5.3 Volatilita a výnosy portfolia 127

5.4 Volatilita a efekt velikosti 131

5.5 Volatilita a hodnocení výkonnosti portfolií 133

5.6 Volatilita a inflace 136

5.7 volatilita a měnové riziko 137

5.8 Riziko platební neschopnosti 138

5.9 Praktické závěry 141

6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů 143

6.1 Jednoduchý matematický model burzovních krachů 143

6.2 Historické zkušenosti 145

6.3 Praktické závěry 147

7. Jak předpovídat výnosy 151

7.1 Problémy s prognózami 151

7.2 Nástroje peněžního trhu 152

7.3 Dluhopisy 154

7.3.1 Jak jsem investoval do dluhopisů: riziko státu v praxi 156

7.3.2 Kdo vlastně vydělává na státních dluhopisech? 158

7.4 Akcie: co hýbe trhem a co ne 159

7.5 Odvětví v dlouhodobém horizontu 160

7.6 Hodnotová nebo růstová strategie? 161

7.7 Komoditní spekulace 164

7.8 Výnosy cizích měn 165

7.9 Lidský kapitál 166

7.10 Umění a starožitnosti 167

7.11 Stručný návod, jak předpovídat krátkodobé výnosy 168

7.12 Stručný návod, jak předpovídat dlouhodobé výnosy 169

7.13 Vyplácí se věřit expertům? 169

7.14 Výnosnost jednotlivých doporučení 171

7.15 Praktické závěry 172

8. Investice do nemovitostí 173

8.1 Základní principy 173

8.2 Co určuje ceny nemovitostí 175

8.3 Co určuje výši nájemného 178

8.4 Chování cen nemovitostí v malých otevřených ekonomikách 183

8.5 Praktické závěry 184

9. Investiční strategie 187

9.1 Seznam nástrojů 187

9.2 Spektrum strategií 190

9.2.1 Konzervativní strategie 191

9.2.2 Vyvážená strategie – spíše konzervativní 191

9.2.3 Vyvážená strategie – spíše agresivní 192

9.2.4 Agresivní strategie 192

9.2.5 Minimalizace rizika v inflačním prostředí 194

9.3 Portfolio Nobelovy nadace 195

9.4 Penzijní fondy TIAA-CREF 198

9.5 Strategická soutěž deníku The Wall Street Journal 199

10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování 201

10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů 201

10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie 201

10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie 202

10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie 203

11. Nedokonalé trhy 205

11.1 Hypotéza (ne)efektivních trhů a optimální investiční strategie 205

11.2 Davové chování investorů – o mravencích a spekulantech 205

11.3 Sociální polarizace a bublina telekomunikačních akcií 208

11.4 Psychologie investování 209

11.5 Iluze věčného růstu 211

11.6 SAP efekt 213

11.7 Neefektivní portfolia drobných investorů 214

11.8 Systematicky podhodnocené akcie 216

12. Finanční poradci 221

12.1 Jak je tomu s provizemi 221

12.2 Lakmusový papírek na špatné poradce 222

12.3 Jak se bránit proti nesolidnímu jednání 223

12.4 Riziko poctivé a riziko nepoctivé 225

12.5 Varovná znamení – jakým finančníkům se vyhnout 226

12.6 Proč jsou fondy bezpečné proti pádu 227

12.7 Chcete zůstat milionářem? 228

12.8 Odborné vzdělání finančních poradců 231

12.9 Výsledky testu znalostí finančních poradců v roce 2001 232

13. Ekonomické důsledky eura 235

13.1 Silnější než Jágr 235

13.2 co kdybychom měli euro již v roce 2002? 236

13.3 Důsledky přijetí eura v Řecku 237

13.4 Důsledky přijetí eura v Irsku 239

13.5 Důsledky přijetí eura ve Španělsku 240

13.6 Co by bylo bez eura? 241

14. Aktivní investiční management 243

14.1 Kde aktivní přístup přináší ovoce 243

14.2 Bubliny, recese a ekonomické recese 245

14.3 Kdy a proč se vyhnout dluhopisům 247

14.4 Recese a investování: otázky a odpovědi 248

14.5 Ekonomické barometry a seismografy 255

14.6 Co nám říká poměr P/E? 259

14.7 Akcioměr 262

14.7.1 Jak Akcioměr vznikl 262

14.7.2 Jak Akcioměr funguje 263

14.8 Praktické závěry 266

Závěr 267

Příloha: Investiční test 269

Doporučená literatura 272

Chcete se na něco zeptat?