Jak vychovat sebevědomé dítě

Autor: Tomáš Novák

 • Kód produktu: 89418
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 136
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4522-0
 • Datum vydání: červen 2013
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  V prodeji

Úspěšný český psycholog se snaží dobrat odpovědi na stále živou otázku rodičů, pedagogů a psychologů: Co lze u dítěte chápat jako zdravé sebevědomí? Hledání odpovědi přirozeně vede k tématu výchovy a jejího vlivu na osobnost dítěte. Jak tedy vychovat přiměřeně sebevědomé dítě, které nepochybuje o své vlastní hodnotě a vládně díky tomu důvěrou v sebe i ve své okolí? Tomáš Novák na příkladech ze své poradenské praxe dokumentuje jak autoritativní, direktivní výchovu, tak ochranitelský, až rozmazlující výchovný styl, plodící na jedné straně úzkostné osobnosti deformované drilem, na druhé straně osobnosti zdánlivě silácké, s uměle nadsazeným sebevědomím. Ačkoliv autor uznává, že žádný výchovný postup neskýtá naprostou záruku úspěchu, přiklání se k trendu tzv. uvolněného rodičovství s nadhledem, podporuje demokratické výchovné postupy, "otužování" samostatností a zdůrazňuje význam kladného přijetí dítěte.OBSAH:Úvodem

Co to je, když se řekne...

Mění se děti i požadavky na ně kladené

Útěcha i naděje z historie

Kořeny zdravého sebevědomí

A co otec (a manžel)?

Gender a sebevědomí

Některé psychické souvislosti sebevědomí

Dopad psychických ztrát

Vnímání sebe sama a sebevědomí

Proč to všechno?

Kdy začít?

Úskalí sociální role přiměřeně sebevědomého dítěte

Musí láska a pravda zvítězit i při výchově dětí?

Styl či způsob výchovy dítěte v rodině

Jak správně dál podle Earla S. Schaefera?

"Česká cesta" k problematické výchově

Kde se to v nás (rodičích) bere?

Tělesný trest není řešení problémů, může ale být hrobem sebevědomí

Vliv tělesného trestu na dětskou psychiku

Šikanování a sebevědomí

Rozdíly mezi žertováním (škádlením) a šikanováním

Osobnost trýznitele a oběti

Šikanování v rodině

Pseudopedagogická šikana

Hodláte vychovat podceňující se dítě?

Bonus pro starší a pokročilé

Postup pro ty, kdož vskutku nenechají nic náhodě. Zn.: Upřímně a vážně

Výchovné fauly

"Jante" aneb "já tě... (sebevědomí odnaučím!)"

Vaše sebevědomí bude opravdu vysoké! Když si ho (mimo jiné testy) zvýšíte...

Všeho moc škodí: "Memento mori" výchovy k přehnanému sebevědomí

Internetové zrcadlo

Dva pohledy na jednoho člověka

Více odměn, méně trestů - stačí to k podpoře sebevědomí?

Asertivita - "Bič nebo tyč" pro sebevědomí dítěte

Zvládli jste společnou maturitu s dítětem!

Závěr

Přečtěte si

Chcete se na něco zeptat?