Katastr nemovitostí - MERITUM (2. vyd.)

Autor: Kolektiv autorů

  • Kód produktu: 52680
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 460
  • Vazba: lamin. B5
  • ISBN: 978-80-7357-481-9
  • Datum vydání: duben 2010
  • Vaše cena s DPH: 555 Kč
ks
    Na dotaz

2. vydání průvodce katastrem nemovitostí


Publikace podrobně rozebírá jednotlivá řízení probíhající před katastrálním úřadem, a to jak z hlediska procesního, tak i z hlediska hmotněprávního. Jedná se nejen o řízení o návrhu na vklad, proces zápisu záznamem a proces zápisu poznámky do katastru nemovitostí, ale také o řízení o opravě chyby v katastrálním operátu. Velký důraz výklad klade zejména na vkladové řízení. Publikace se také věnuje problematice poskytování informací z katastru nemovitostí. Užitečnou pomůckou je rozsáhlý popis listu vlastnictví jako nejběžnějšího výstupu z katastru nemovitostí.


Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o judikaturu vztahující se k dotčené problematice. U konkrétních procesních institutů jsou uvedeny názorné ukázky, které napomohou snadnější aplikaci právních předpisů v praxi. Jako příloha je k textu připojen i seznam všech katastrálních pracovišť s kontaktními údaji a vymezením jejich územní působnosti.


Publikace je určena široké odborné veřejnosti (advokátům, kteří se nespecializují na právní vztahy k nemovitostem), pracovníkům katastrálních úřadů, zaměstnancům obecních úřadů a případně starostům obcí.


Bonusem navíc je pravidelné informování osouvisejících změnách prostřednictvím aktualizací na našich internetových stránkách www.aktualizaceknih.cz.Obsah:


Předmět evidence a obsah katastru


1. Předmět evidence v katastru nemovitostí


1.1 Obecně - str. 3


1.2 Pozemky - str. 4


1.3 Budovy - str. 15


1.4 Rozestavěné budovy - str. 21


1.5 Byty a nebytové prostory - str. 22


1.6 Rozestavěné byty a nebytové prostory - str. 24


1.7 Stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž stanoví zvláštní předpis, že jsou předmětem evidence katastru nemovitostí - str. 25


1.8 Ostatní stavby - str. 27


1.9 Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti - str. 29


2. Obsah katastru


2.1 Obecně - str. 31


2.2 Údaje o katastrálním území a nemovitostech - str. 32


2.3 Údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva - str. 33


2.4 Údaje o právech a další údaje katastru - str. 34


2.5 Místní a pomístní názvosloví - str. 41


3. Označování nemovitostí


3.1 Obecně - str. 42


3.2 Pozemky - str. 42


3.3 Pozemky evidované zjednodušeným způsobem - str. 43


3.4 Budovy - str. 45


3.5 Rozestavěné budovy - str. 46


3.6 Byty a nebytové prostory - str. 46


3.7 Rozestavěné byty a nebytové prostory - str. 49


3.8 Vodní díla - str. 50


3.9 Části pozemku - str. 50


3.10 Geometrický plán - str. 53


Zápisy do katastru


4. Vkladové řízení


4.1 Obecně - str. 71


4.2 Vkladové řízení z procesního hlediska - str. 72


4.3 Vkladové řízení z hlediska hmotněprávního - str. 109


4.4 Vkladové řízení z technického hlediska - str. 150


4.5 Vkladové řízení a správní poplatky - str. 163


5. Záznam


5.1 Obecně - str. 187


5.2 Záznam z hlediska procesního - str. 193


5.3 Záznam z technického hlediska - str. 194


5.4 Příklady záznamových řízení - str. 200


5.5 Zápis jiných než věcných práv do katastru nemovitostí - str. 219


5.6 Zápis jiných údajů katastru - str. 221


6. Poznámka


6.1 Obecně - str. 228


6.2 Poznámka z hlediska procesního - str. 230


6.3 Bližší informace k vybraným poznámkám - str. 230


7. Oprava chyb v katastrálním operátu


7.1 Oprava chyb z hmotněprávního hlediska - str. 259


7.2 Oprava chyby z procesního hlediska - str. 263


7.3 Oprava chyby z technického hlediska - str. 263


7.4 Možnost sledovat průběh řízení na internetu - str. 269


8. Duplicitní zápis


8.1 Obecně - str. 271


9. Možnosti postupu účastníků při nesouhlasu s rozhodnutím katastrálního úřadu


9.1 Přehled postupů - str. 276


9.2 Opravné prostředky - str. 276


9.3 Řízení na základě žaloby - str. 291


9.4 Přezkum rozhodnutí správního orgánu v rámci správního soudnictví - str. 294


10. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních úřadů


10.1 Obecně - str. 304


10.2 Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných - str. 304


10.3 Povinnosti obcí - str. 307


10.4 Povinnosti státních orgánů - str. 308


Poskytování informací a organizační struktura


11. Poskytování informací


11.1 Poskytované údaje a podmínky poskytování - str. 311


11.2 Žádost o výpis, opis nebo identifikaci parcel - str. 316


11.3 Dálkový přístup - str. 317


11.4 Poskytování údajů z katastru nemovitostí ve formě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - str. 320


11.5 Informace o parcele, o budově nebo jednotce na internetu - str. 321


11.6 Výše poplatků a úplat za údaje - str. 326


11.7 Osvobození od správních poplatků za poskytnutí informací - str. 331


12. Výpis z katastru nemovitostí


12.1 Obecně


12.2 Výpis z katastru nemovitostí týkající se budovy a jednotek - str. 342


13. Organizační struktura katastrálního pracoviště - str. 350


Přílohy - str. 357

Chcete se na něco zeptat?