Powered by Smartsupp

Kompetenční zákon - Komentář

Autor: Jan Kněžínek

 • Kód produktu: 65726
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 388
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-338-9
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Běžná cena s DPH: 835 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -100 Kč
 • Vaše cena s DPH: 735 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon značně nevyváženě a mnohá jeho ustanovení, byť se na první pohled mohou jevit jako zcela jasná, jsou ve skutečnosti nepříliš snadno uchopitelná.


Komentář tak nabízí ucelený přehled o postavení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a o jejich úloze v systému veřejné správy České republiky. Výklad se pohybuje na pomezí mezi ústavním a správním právem. Autor zdůrazňuje vazby kompetenčního zákona na ústavní pořádek, ale důsledně poukazuje i na jeho vztahy k jiným zákonům, které působnost daného ministerstva rovněž upravují.Komentář kompetenčního zákona patří k pracím, bez nichž by se zřejmě neměla obejít žádná z vrcholných institucí moci výkonné, ale ani Parlament a soudy, jimž může sloužit jako zasvěcený „manuál“ soustřeďující nejen přehled právní úpravy, ale i poskytující návod, jak řešit hraniční, či dokonce konfliktní situace. To je provázeno i přidanou hodnotou v podobě rozsáhlého přehledu literatury a relevantní judikatury především Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.


z recenze doc. JUDr. Pavla Matese

Chcete se na něco zeptat?