Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět (2. dop. vyd.)

Autor: Jiří Plamínek

  • Kód produktu: 89242
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 200
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4484-1
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 249 Kč
ks
    V prodeji

Komunikace dnes, kdy většinu věcí děláme ve spolupráci s ostatními, stále více rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Kolik dobrých nápadů se již ztratilo bez užitku, protože je autor neuměl vysvětlit ostatním, tedy vlastně prodat? Kolik vztahů se již rozpadlo ne proto, že se lidé přestali mít rádi, ale proto, že si to neuměli říci? A kolik nenávisti již vzniklo z nepochopení?

V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe.OBSAH:O autorovi 8

Úvod 10

1 Malý úvod do praktické psychologie 13

1.1 Osobnost 15

1.1.1 Zděděné vrstvy osobnosti 15

1.1.2 Naučené vrstvy osobnosti 17

1.2 Chování 20

1.2.1 Jak fungujeme 21

1.2.2 Proč vlastně myslíme 24

1.3 Vývoj 28

1.3.1 Psychické zrání 29

1.3.2 Životní křivka 32

2 Sdělování a naslouchání 37

2.1 Modely komunikace 38

2.1.1 Komunikační buňka 38

Komunikační kanály 38

Komunikační hladiny 42

Komunikační pasti 44

2.1.2 Transakční model 46

2.1.3 Vytváření syntéz 49

2.1.4 Stabilita komunikace 51

2.2 Komunikační poruchy 53

2.2.1 Spontánně vznikající potíže 54

Vynášení soudů 54

Naléhání a napravování 56

Separace a ideová partenogeneze 58

Lhostejnost 59

2.2.2 Manipulativní techniky 61

Tertium non datur 61

Podsouvání argumentů 61

Vyhrožování 62

Nálepkování 63

Zesměšňování 64

Falešné apely 64

Slibování 65

Logická salta 66

Zavádějící srovnávání 66

2.3 Efektivní komunikace 67

2.3.1 Užitečné návyky 68

Sebepřijetí 68

Opravdovost 69

Porozumění 71

Respekt 71

Nadhled 72

Nestrannost 74

2.3.2 Tři příklady využití 76

Půltucet pravidel pro úspěšný prodej 76

Jednání s nespokojeným klientem 77

Odmítání návrhů a žádostí 80

3 Uchovávání a šíření informací 83

3.1 Zapamatování informací 84

3.1.1 Význam kontextu 84

3.1.2 Vliv metody předání 85

3.1.3 Vliv objemu informací 89

3.2 Spontánní předávání informací 90

3.2.1 Zákon kvantity 90

3.2.2 Zákon kvality 91

3.2.3 Zákon změny 91

3.2.4 Zákon zachování 92

3.2.5 Shrnutí 93

3.3 Elektronická komunikace 94

3.3.1 Vítejte v cyberspace! 95

3.3.2 Zkrocení e-mailu 98

3.3.3 Volíme správný e-nástroj 104

3.3.4 Komunikace v sociálních sítích 108

4 Vedení dialogů a diskusí 113

4.1 Struktura dialogu 114

4.1.1 Přímý dialog 114

4.1.2 Potvrzovací dialog 116

4.1.3 Ověřovací dialog 118

4.1.4 Facilitovaný a mediovaný dialog 120

4.2 Vztahové aspekty dialogu 122

4.2.1 Aktivní naslouchání 122

4.2.2 Kladení otázek 124

4.2.3 Akceptace partnera 126

4.2.4 Zpětná vazba 127

4.2.5 Věcná argumentace 128

Používání argumentů 129

Posuzování argumentů 131

4.2.6 Vyjadřování pocitů 132

4.3 Porady a veřejná projednávání 134

4.3.1 Témata porad 134

4.3.2 Dynamika skupinové komunikace 136

4.3.3 Struktura porady 137

4.3.4 Role na poradě 138

4.3.5 Veřejná projednávání 140

Komunikace v davu 140

Komunikace s davem 141

5 Základy prezentace 145

5.1 Faktory a příprava prezentace 146

5.1.1 Proč se chystám promluvit? 146

5.1.2 Ke komu budu mluvit? 147

5.1.3 Co jim vlastně povím? 148

5.1.4 Jak jim to sdělím? 149

5.1.5 Kde a kdy se to bude konat? 152

5.1.6 Jak to nejspíše zvládnu? 153

5.2 Dynamika a struktura prezentace 156

5.2.1 Zahájení prezentace 159

Pozornost 159

Zájem 161

Důvěra 161

5.2.2 Jádro prezentace 162

Vliv velikosti skupiny 163

Vliv délky prezentace 165

Další vlivy 168

5.2.3 Závěr prezentace 171

Racionální složka závěru 171

Emotivní složka závěru 172

5.3 Obsah a forma prezentace 172

5.3.1 Zlatá zásada prezentace 173

5.3.2 Nejčastější chyby 175

5.3.3 Prezentační desatero 175

6 Styl komunikace 177

6.1 Klíčové faktory a srovnatelné přístupy 178

Interaktivní typy 178

Vyjednávací styly 178

Motivační založení 179

Komunikační styl 180

6.2 Orientační test 181

Znění testu 182

Vyhodnocení testu 184

Poloha v diagramu KSPM 186

6.3 Komunikační styly 187

Kazatelský styl komunikace 188

Soudcovský styl komunikace 190

Programátorský styl komunikace 191

Moderátorský styl komunikace 192

Interakce komunikačních stylů 193

Doporučené zdroje 195

Přehled obrázků 197

Chcete se na něco zeptat?