Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém

Autor: David V., Nett A.

  • Kód produktu: 10516
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 354
  • Vazba: váz.
  • ISBN: 978-80-7179-562-9
  • Datum vydání: duben 2007
  • Vaše cena s DPH: 420 Kč
ks
    Na dotaz
Korupce jako negativní jev, rozšířený ve většině zemí, je sledována v celé historii lidstva. V publikaci je pojmově vymezena z aspektu doktrinárních i smluvních, jsou probrány jednotlivé metody měření korupce, význam etických kodexů, druhy korupce, charakteristika, příčiny a důsledky korupční aktivity. Na to navazují způsoby prevence a potlačování korupce represivními metodami. Obsáhlý je přehled konkrétních příkladů korupce v evropských a některých mimoevropských zemích, přičemž tyto příklady doprovázejí a ilustrují celý text. Následuje popis univerzálních a partikulárních smluvních protikorupčních instrumentů, jakož i význam a poslání orgánů a organizací sledujících a postihujících korupci. Závěrečná část práce je věnována stavu korupce v České republice a protikorupčním nástrojům trestního práva, a to jak v hmotněprávní, tak i procesněprávní oblasti, včetně úvah de lege ferenda.

Chcete se na něco zeptat?