Kratší pracovní doba aneb vše kolem zkrácených úvazků

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku kratší pracovní doby, tedy tzv. zkrácených úvazků. Tyto flexibilní formy zaměstnávání jsou zejména v poslední době velmi populární, avšak v praxi přináší mnoho výkladových otázek. Seminář proto bude věnován všem otázkám spojeným s kratšími pracovními úvazky od jejich sjednání, pracovní dobu, odměňování, cestovní náhrady atd.

Program semináře:

způsob sjednání kratší pracovní doby

odpočinku při kratší pracovní době

 • možnost výkonu práce nad úvazek
 • povaha práce nad úvazek z pohledu délky směny
 • možnost výkonu nařízené a dohodnuté práce přesčas
 • délka týdenní kratší pracovní doby při vymezení kratší pracovní doby procenty „úvazku“
 • vliv zkrácení stanovené pracovní doby na délku týdenní kratší pracovní doby

odměňování při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na mzdu sjednanou, stanovenou či určenou
 • možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas při kratší pracovní době
 • výpočet průměrného výdělku a průměrného měsíčního výdělku a jeho dopady na odstupné, podporu v nezaměstnanosti a další nároky

pracovní cesty a cestovní náhrady při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na možnost plánování delší pracovní cesty
 • posuzování nároků na stravné a jiných práv zaměstnance při pracovní cestě při kratší pracovní době

překážky v práci při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na rozsah pracovního volna
 • možnost práce na kratší pracovní dobu při mateřské nebo rodičovské dovolené

dovolená při kratší pracovní době

 • výpočet nároku a možnost dorovnání z pohledu zákazu nerovného zacházení
 • vliv změn rozsahu či rozvržení pracovní doby v průběhu roku na nárok na dovolenou
 • čerpání dovolené při kratší pracovní době a poskytování náhrady mzdy

náhrada škody při kratší pracovní době

 • výše požadované náhrady škody z hlediska průměrného měsíčního výdělku a z hlediska dosažené mzdy

další otázky spojené s kratší pracovní dobou

 • vliv kratší pracovní doby na organizační změny u zaměstnavatele
 • význam délky kratší pracovní doby při posuzování dosažení počtu zaměstnanců

porovnání kratší pracovní doby a práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • výhody a nevýhody kratší pracovní doby v porovnání s dohodou o pracovní činnosti
 • výhody a nevýhody kratší pracovní doby v porovnání s dohodou o provedení práce

diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. února 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15847
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat