Kratší pracovní doba aneb vše kolem zkrácených úvazků

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku kratší pracovní doby, tedy tzv. zkrácených úvazků. Tyto flexibilní formy zaměstnávání jsou zejména v poslední době velmi populární, avšak v praxi přináší mnoho výkladových otázek. Seminář proto bude věnován všem otázkám spojeným s kratšími pracovními úvazky od jejich sjednání, pracovní dobu, odměňování, cestovní náhrady atd.

Program semináře:

způsob sjednání kratší pracovní doby

odpočinku při kratší pracovní době

 • možnost výkonu práce nad úvazek
 • povaha práce nad úvazek z pohledu délky směny
 • možnost výkonu nařízené a dohodnuté práce přesčas
 • délka týdenní kratší pracovní doby při vymezení kratší pracovní doby procenty „úvazku“
 • vliv zkrácení stanovené pracovní doby na délku týdenní kratší pracovní doby

odměňování při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na mzdu sjednanou, stanovenou či určenou
 • možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas při kratší pracovní době
 • výpočet průměrného výdělku a průměrného měsíčního výdělku a jeho dopady na odstupné, podporu v nezaměstnanosti a další nároky

pracovní cesty a cestovní náhrady při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na možnost plánování delší pracovní cesty
 • posuzování nároků na stravné a jiných práv zaměstnance při pracovní cestě při kratší pracovní době

překážky v práci při kratší pracovní době

 • vliv kratší pracovní doby na rozsah pracovního volna
 • možnost práce na kratší pracovní dobu při mateřské nebo rodičovské dovolené

dovolená při kratší pracovní době

 • výpočet nároku a možnost dorovnání z pohledu zákazu nerovného zacházení
 • vliv změn rozsahu či rozvržení pracovní doby v průběhu roku na nárok na dovolenou
 • čerpání dovolené při kratší pracovní době a poskytování náhrady mzdy

náhrada škody při kratší pracovní době

 • výše požadované náhrady škody z hlediska průměrného měsíčního výdělku a z hlediska dosažené mzdy

další otázky spojené s kratší pracovní dobou

 • vliv kratší pracovní doby na organizační změny u zaměstnavatele
 • význam délky kratší pracovní doby při posuzování dosažení počtu zaměstnanců

porovnání kratší pracovní doby a práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • výhody a nevýhody kratší pracovní doby v porovnání s dohodou o pracovní činnosti
 • výhody a nevýhody kratší pracovní doby v porovnání s dohodou o provedení práce

diskuse • odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. května 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15923
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat