Kvalita a image manažerských škol

Autor: Petr Deák, Ludvík Eger, Jaroslav Mužík, Milan Rymeš

  • Kód produktu: 33218
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 142
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-7357-090-4
  • Datum vydání: červen 2005
  • Vaše cena s DPH: 297 Kč
ks
    V prodeji
Systematická tvorba image firmy nebo školy je založena na její analýze a následném výběru pozitivních prvků image, které je třeba posilovat, aby byl vytvořen žádoucí dlouhodobý obraz v očích veřejnosti.V knize je podrobně analyzována image, image institucí a zejména image školy. Image je chápána jako nedílná součást kvality školy. Pozornost je proto věnována faktorům, které mají vliv na image instituce zaměřené na vzdělávání dospělých a na jejich marketing ve všech fázích vzdělávacího procesu, na evaluaci a sebeevaluaci škol v procesu hodnocení kvality.Práce seznamuje s metodikou sestavování nejpopulárnějších žebříčků image manažerských škol (business schools) v zahraničí včetně realistického hodnocení jejich významu při rozhodování zájemců o studium MBA na konkrétní škole.Může být také inspirativním vodítkem pro sestavení 1. žebříčku image manažerských škol působících v ČR.

Chcete se na něco zeptat?