Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu

Autor: Nirmalya Kumar

  • Kód produktu: 89170
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 240
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-2439-3
  • Datum vydání: červen 2012
  • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
    Na dotaz

Světově uznávaná kniha, k níž předmluvu napsal Philip Kotler, poskytuje manažerům a ředitelům firem vynikající návod jak úspěšně řídit firmu na dnešním roztříštěném a rychlém trhu. Marketérům kniha ukazuje, že aby opět získali své důležité postavení ve firmě, musí se soustředit na to, co zajímá majitele - na růst. Na mnoha zajímavých praktických příkladech uvidíte, že je potřeba nově se zaměřit například na strategické segmenty namísto tržních segmentů, že namísto prodeje zboží je nutno poskytovat zákaznická řešení, že je potřeba využívat správné distribuční ziskové kanály namísto vyhýbání se novým možnostem distribuce, že je nutné místo inovací vzniklých na základě marketingového výzkumu generovat radikálně nové nápady, které ovlivní trh, a vytvořit tak organizaci, která řídí trh, namísto toho, aby byla řízena trhem. Knihu doporučuje řada podnikatelů a manažerů známých firem a její výhodou je také to, že vychází z evropského, nikoliv amerického prostředí.

Philip Kotler, světový guru marketingu, o knize řekl: "Profesor Kumar úspěšně započal novou kapitolu v teorii a praxi marketingu."OBSAH:O autorovi 8

Úvodní slovo 9

Předmluva 11

Poděkování 13

1. Od marketingu-funkce k marketingu-motoru transformace 15

1.1 Úpadek marketingu 16

1.2 Navrácení marketingu zpět do zorného úhlu generálních ředitelů 18

1.3 Marketingový manifest generálního ředitele 22

1.4 Pěstování respektu k zákazníkovi napříč organizací30

1.5 Shrnutí 35

2. Od tržních segmentů k segmentům strategickým 37

2.1 Tržní segmenty podle 4P 39

2.2 Strategické segmenty podle 3V 43

2.3 Řiďte růst a inovace použitím 3V 48

2.4 Shrnutí 58

3. Od prodeje výrobků k poskytování řešení 61

3.1 Změna IBM prostřednictvím prodeje řešení 63

3.2 Transformace 3V pro prodej řešení 64

3.3 Vytvořte si dovednosti pro prodej řešení 77

3.4 Přeměna na společnost prodávající řešení 82

3.5 Shrnutí 86

4. Od upadajících distribučních kanálů k rostoucím 89

4.1 Strategie migrace distribučních kanálů 91

4.2 Proces migrace distribučních kanálů 100

4.3 Shrnutí 111

5. Od značkových buldozerů ke globálním distribučním partnerům 113

5.1 Výzva představovaná globálními retailery 115

5.2 Vštěpování filozofie orientované na vztahy 118

5.3 Zákaznicky orientovaný globální account management 125

5.4 Shrnutí 138

6. Od hromadění značek k racionalizaci jejich portfolia 141

6.1 Přemnožení značek je nákladné 143

6.2 Výzva racionalizace značek 147

6.3 Proces racionalizace značek 149

6.4 Segmentační přístup společnosti Electrolux vycházející odspodu 155

6.5 Portfoliový přístup společnosti Unilever postupující odshora 159

6.6 Shrnutí 163

7. Od firmy vedené trhem k firmě trh řídící 167

7.1 Firma řídící trh 170

7.2 Jak získávají firmy řídící trh výhodu 175

7.3 Bariéry přechodu na řízení trhu u zavedených firem 181

7.4 Transformační proces řízení trhu 184

7.5 A teď všechno dohromady: kultura společnosti Sony řídí trh 190

7.6 Shrnutí 192

8. Od marketingu podnikatelských jednotek ke korporátnímu marketingu 195

8.1 Role korporátního ústředí 196

8.2 Hledání marketingových synergií 197

8.3 Nastupující trhy jako platforma růstu 202

8.4 Vytváření dovedností zaměřených na zákazníka 207

8.5 Umožnění průběhu transformací trhu 221

Citované zdroje 227

Chcete se na něco zeptat?